StuderenAlgemeenScholen
Ergotherapie studeren

Kandidaatstudenten ergotherapie vinden op deze bladzijde info over de opleiding.

Ergotherapie is een 3-jarige bachelor-opleiding.

Het lessenpakket omvat:

  • medische/paramedische vakken
  • humane vakken
  • ergotheoretische vakken
  • ergo-praktijkvakken
  • creatieve vakken
  • stage
  • proefschrift
Er zijn 8 Vlaamse scholen waar een ergotherapie-opleiding gegeven wordt.