Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Tarieven 2017


A. Basistarieven (4)
     1. Gediplomeerde (1):                             €   85,00
     2. Startlid (1) (2):                                   €   60,00
     3. Student Bachelor (3)                           €     0,00
     4. Student Master, BanaBa en PhD(1):      €   30,00
     5. Koppel (1):                                         € 100,00
     6. 65+(1):                                              €   50,00
     7. Lid (buitenland) (1):                            €  100,00

     (1) Lidmaatschap met jaarboek 
     (2) Een startlid is hij/zij die zich de eerste keer lid maakt na zijn/haar studies.
           Men kan zich slechts 1 keer inschrijven als startlid.
     (3) In een lidmaatschap student bachelor is geen jaarboek inbegrepen.
     (4) Indien u een factuur van betaling wenst, gelieve uw vraag te mailen naar
           de 
administratie van het VE

B. Klik door naar het aanmeldingsformulier
     Inschrijven als VE-lid kan enkel via hetaanmeldingsformulier.

C. Groepstarief
    is een degressief tarief voor instellingen bedrijven en organisaties
     - 1ste lid              80 €  
     - 2de lid               60 €
     - 3de lid               60€
     - vanaf 4de lid      + 50 €
     Klik hier voor voor de modaliteiten groepstarief
     Klik hier voor de simulatietabel groepstarief

D. Betaalmogelijkheden
    1. Betaal online (via het aanmeldingsformulier) 
en krijg direct toegang tot de VE-site

    2. Betaal via DOMICILIËRING  
        en krijg 10 € REDUCTIE op de basistarieven 1 en 5
        Hoe?
        Download domiciliëringsformulier.
        Vul het in en verstuur het ondertekend naar: 
              VE-administratie
              p/a Brugsesteenweg 131
              9900 Eeklo
        Na ontvangst v/h formulier wordt het lidgeld automatisch geïnd
        tot de domiciliëring door u herroepen wordt.

   3. Betaal via overschrijving naar
       rekeningnummer BE87 0682 3658 9794
                                GKCCBEBB
       van VE-ledenwerving
             Zandvleuge 116 
             9900 Eeklo
       Vermeld: "naam, voornaam lid 2017"
  
 C Lid WFOT (enkel in combinatie met VE-lidmaatschap!):
    supplement 20,00 € op het basistarief
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag