Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Ergotherapie

is een behandelwijze die je helpt om de problemen op te lossen die je vermogen verstoren om de dingen te doen die jij belangrijk vindt.
Ergotherapie kan je ook helpen om die problemen te voorkomen of om de effecten ervan te verminderen.
Wanneer een letsel, een ziekte, een handicap of een ander probleem jouw ver
mogen beperkt om

  • voor jezelf te zorgen
  • deel te nemen aan bezoldigd of onbezoldigd werk
  • te genieten van je vrije tijd in je vertrouwde omgeving

kan een ergotherapeut je nieuwe vaardigheden aanleren, adviezen geven, je informeren over de uitvoering van omgevingsaanpassingen en de aanschaf van hulpmiddelen en je ermee laten oefenen.
Zo wordt je leven kwalitatiever                                 
Ergotherapeuten geloven dat je door jouw manier van handelen, van bezig zijn, toont wie je bent en hoe je je voelt.
Als je niet meer kunt doen wat je wilt, op de manier zoals je het wilt, dan drukt dit op jouw welbevinden.
De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten en handelingen die mensen
 doorheen de dag doen. 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag