Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Ergotherapie Vlaanderen is een VZW.

Een vzw is een Belgische rechtsvorm die bestaat uit een algemene vergadering, die het beleid bepaalt en een raad van bestuur, die het beleid uitvoert.

De werking van Ergotherapie Vlaanderen worden geregeld door de statuten.
Ergotherapie Vlaanderen moet jaarlijks haar statuten, de notulen van haar algemene vergadering en haar jaarrekeningen bij de rechtbank van koophandel laten registreren.
De statuten worden jaarlijks gepubliceerd door het Belgisch Staatsblad, onder het ondernemingsnr 413799327.

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag