Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De raad van bestuur van het VE (AV),


het uitvoerend orgaan van het VE,

  • vergadert minstens 4 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter.
  • neemt alle beslissingen in functie van de doelstellingen en de efficiënte werking van het VE.
  • informeert en adviseert de algemene vergadering over haar plannen en alle genomen initiatieven 
  • is samengesteld door 15 leden, met elk een specifiek mandaat.
  • wordt administratief ondersteund door een adminstratieve medewerker.

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag