Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
De Raad van Bestuur van Ergotherapie Vlaanderen (RvB),


het uitvoerend orgaan van Ergotherapie Vlaanderen,

  • vergadert minstens 4 keer per jaar en wordt voorgezeten door de voorzitter.
  • neemt alle beslissingen in functie van de doelstellingen en de efficiënte werking van Ergotherapie Vlaanderen.
  • informeert en adviseert de algemene vergadering over haar plannen en alle genomen initiatieven 
  • is samengesteld door 9 leden, met elk een specifiek mandaat.
  • wordt administratief ondersteund door een adminstratieve medewerker.

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag