Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Mandaten van het VE

1.  Voorzitter
 • Zit de raad van bestuur voor en coördineert er de werking van.
 • Coördineert het dagelijks bestuur.
 • Informeert en adviseert de algemene vergadering.
 • Vertegenwoordigt het VE bij de nationale vereniging (NBFE/FNBE), bij officiële gelegenheden en bij overleg met overheden of belanghebbenden.
 • voorzitter@ergotherapie.be

2.  Boekhouder
 • Bereidt de begroting voor en controleert ze.
 • Houdt de financiële verrichteningen en de inventaris van het VE bij.
 • Maakt de jaarrekeningen en de balansen.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur en de algemene vergadering over de financiën van het VE
 • boekhouder@ergotherapie.be

3.  Secretaris 
 • Notuleert de besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering.
 • Voert de administratieve taken van het VE uit.
 • Coördineert de ledenwerving van het VE.
 • Informeert de raad van bestuur over de administratieve aangelegenheden van het VE.

4.  Ombudsman/webverantwoordelijke
 •  is het centraal contact van het VE.
 • Geeft beroepsinhoudelijke informatie.
 • Zit de VE-werkgroep, website, voor en geeft vulling aan de VE-website.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur  over de ombudsdienst en de website.
 • info@ergotherapie.be

5.  Public Relations (PR)
 • Coördineert de huisstijl, de beeldvorming en de communicatie van het VE.
 • Is verantwoordelijk voor de VE-stand.
 • Redacteert folders en VE-publicaties.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de PR-initiatieven.
 • PR@ergotherapie.be

6.  Vorming
 • Zit de VE-cel, vorming, voor.
 • Coördineert het vormingsaanbod van het VE.
 • Contacteert de sprekers en onderhandelt de overeenkomst.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over vormingen.

7.  OKE / EBP
 • Zit de VE-cel, Ondersteunings- & Kenniscentrum Ergotherapie (OKE) voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over wetenschapplijke info en evidence based practice.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de werking van OKE.
 • oke@ergotherapie.be
 
8.  Internationale relaties
 • Vertegenwoordigt het VE bij de Europese- (COTEC) en de wereldorganisatie voor ergotherapie (WFOT) en bij het Europese netwerk voor ergotherapieopleidingen (ENOTHE)
 • Informeert de raad van bestuur over internationale thema's betreffende ergotherapie.

9.  EDiTh / Thuiszorg
 • Zit de VE-cel, Ergotherapie Dientsverlening Thuiszorg voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over ergotherapie in de thuiszorg.
 • Adviseert en informeert de raad van bestuur over de werking van EDiTh en over thuiszorgmateries.
 • edith@ergotherapie.be

10. Ontwikkeling
 •  Zit de VE-werkgroep, ontwikkeling, voor en coördineert er de werking van.
 • Informeert over ergotherapie in het domein ontwikkeling en buitengewoon onderwijs.
 • Informeert de raad van bestuur over de werkgroep ontwikkeling.

   
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag