Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Visie op het beroep ergotherapieEen ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen
in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.
De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten/handelingen die de mensen in die situaties kunnen doen (VE, 2009).

Om deze missie te voltooien, hanteert Ergotherapie Vlaanderen (EV) en het Vlaams Overleg Ergotherapie (VLOE) een visie die steunt op 5 pijlers:
1. De kern is handelen van
2. de cliënt in een specifiek handelingscontext in functie van
3. de kwaliteit van leven, waarbij de ergotherapeut
4. zich duidelijk profileert in relatie tot
5. de maatschappelijke veranderingen en tendensen.

De ergotherapeut is in zijn beroepsuitoefening sterk gefocust op het analyseren
en centraal plaatsen van de activiteit -het handelen- als middel en/of doel in klinisch redeneerproces (1).

Hij zoekt met de cliënt op een creatieve en doordachte wijze naar de betekenis van het handelen in functie van zijn participatie aan het dagelijks leven.
Hij is e
xpert in het doelgericht mogelijk maken van deze handeling(en) binnen de specifieke handelingscontext van de cliënt.

Hierbij streeft de ergotherapeut naar een optimale kwaliteit van leven van de individuele cliënt gericht op automie, participatie, zelfzorg, arbeid/opleiding, sociale relaties en/of vrije tijd. De kern van het ergotherapeutisch handelen is gebaseerd op een dialooggerichte samenwerking met de cliënt en het cliëntsysteem vanuit een empowerende (2) holistische attitude.

Om zich als deskundig paramedicus te profileren, is hij gedreven in het onderbouwen van zijn therapie op basis van evidence based practice (3) en op resultaten toegepast wetenschappelijk onderzoek. 

Zijn assessment (4) is specifiek gericht op het in beeld brengen van het dagelijks functioneren van de cliënt. De ergotherapeut bewaakt binnen dit proces steeds de persoonlijke verwachtingen van de cliënt en het cliëntsysteem.

De ergotherapeut is innovatief in het zich profileren binnen de snel veranderende maatschappij. Hij zoekt actief naar nieuwe interventiedomeinen en doelgroepen en bewijst zijn complementariteit met andere (para)medische disciplines.
Als kwaliteitsvol ergotherapeut creëert hij kennis, deelt hij kennis en past hij deze kennis toe. Hij leert en professionaliseert zich levenslang door internationaal, intercultureel en interprofessioneel samen te werken.

Op deze wijze versterkt hij de occupation based science (5) beroepsuitoefening.

(1) Proces van redeneren waarbij relaties gelegd worden tussen de beperking/ziekte van de cliënt en de levenssituatie van de cliënt.

(2) Een houding waarbij de therapeut de cliënt coacht in het nemen van zelfstandige beslissingen over de regie van zijn eigen leven.

(3) Op basis van bewijsvoering terug te vinden in literatuur en onderzoeksresultaten.

(4) Een meetinstrument/onderzoeksinstrument. Een hulpmiddel om gegevens te 
inventariseren en te implementeren.

(5) Een sociale wetenschap, gericht op het begrijpen en beschrijven van de complexiteit van het handelen in het menselijk leven.

VE 02/2009

 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag