Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Waarom word je lid van Ergotherapie Vlaanderen?

We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar ...
we beleven een verandering van tijdperk!
De hervormingstrajecten die onze overheden de laatste 2 jaar hebben ingezet, zullen de werking van ons gezondheids- en welzijnssysteem tot in de details hertekenen. 
Het geld is op, dus moet zorg en welzijn anders, én ook nog beter.
Alle zekerheden worden in vraag gesteld, ook “ons werkterrein”, onze  job. 
Ergotherapie Vlaandereren  is sterk inhoudelijk betrokken bij deze hervormingen, ergotherapeuten nemen actief deel aan de conceptualisatie van de nieuwe zorg en welzijn. 
Maar ... we hebben een probleem. 
Enkel representatieve beroepsverenigingen kunnen i/d besluitvorming doorwegen. 
Ergotherapie Vlaanderen kan maar als representatieve beroepsvereniging beschouwd worden als voldoende ergotherapeuten ons -via hun lidmaatschap- mandaat geven.
Wij zijn geen representatieve beroepsvereniging! We hebben véél te weinig leden. 
In tijden van besparingen wordt geen rekening gehouden met zwakke organisaties.
Willen we dat andere professionelen/organisaties zwaarder doorwegen bij beslissingen die onze toekomst zullen bepalen, of willen we een sterk Ergotherapie Vlaanderen dat als ernstige partner aan besprekingen willen deelnemen?
Ergotherapie Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie.
Aan motivatie en werkkracht v/d bestuursleden en medewerkers zal het niet liggen.
Nu ligt de bal in het kamp van elke individuele ergotherapeut! 
Ergotherapie Vlaanderen heeft je lidmaatschap nodig, omdat elke ergotherapeut die een toekomst wil Ergotherapie Vlaanderen nodig heeft!
Geen beroepsvereniging, geen ergotherapie meer! (Citaat Ergotherapie Nederland)

Nog meer redenen om lid te worden...

 1. Promotie van ergotherapie
  Jouw lidmaatschap helpt Ergotherapie Vlaanderen om de bekendheid van ergotherapie in de samenleving, te versterken en te vergroten: een permanente bezorgdheid.

 2. Educatie
  Ergotherapie Vlaanderen wil jou ondersteunen in jouw professionele ontwikkeling.
  Daartoe informeert ergotherapie Vlaanderen haar leden via haar website, organiseert en participeert Ergotherapie  Vlaanderen in studiedagen, congressen, workshops, ... en biedt haar leden jaarlijks een jaarboek met wetenschappelijke verdieping van ergotherapie en informatie over de belangrijke trends en ontwikkelingen van ergotherapie.
  Leden krijgen steeds korting op bijscholingen en boeken en volledig leesrecht op de webinfo.

 3. Voorlichting en advies
  Je wilt je rechten als ergotherapeut op de werkvloer kennen en je wilt antwoord op   beroepsinhoudelijke vragen.
  De ombudsdienst van Ergotherapie  Vlaandereninformeert jouw over juridische, administratieve en wettelijke reglementering betreffende ergotherapie, het beroepsstatuut, ....
  Leden krijgen deze info gratis

 4. nieuws en informatie
  Je wilt op de hoogte blijven van actueel nieuws over ergotherapie.
  Ergotherapie Vlaanderen informeert haar leden regelmatig via nieuwsbrieven, nieuwsflashes, facebook en haar website.

 5. netwerking
  Je zoekt professioneel contact met collega's.
  Het VE ondersteunt jou hierin door het oprichten en ondersteunen van werkgroepen, netwerkdagen, intervisies, … en door het opzetten op haar website van een forum waar ergotherapeuten hun ervaring en expertise kunnen delen.

 6. gratis vermelden op de website
  Je wilt jouw zelfstandige ergotherapiepraktijk beter op de kaart zetten.
  Ergotherapie Vlaanderen stelt haar website ter beschikking om zelfstandige praktijk van ergotherapeuten aan potentiële gebruikers kenbaar te maken.

 7. kwaliteitsbevordering
  Je wilt als ergotherapeut kwaliteit leveren.
  Ergotherapie Vlaanderen participeert bij het ontwikkelen en actualiseren van het beroeps- en het opleidingsprofiel.  Leden kunnen deze informatie gratis consulteren.

 8. onderzoek
  Je wilt op de hoogte blijven van de wetenschappelijke evolutie van ergotherapie.
  Ergotherapie Vlaanderen stimuleert en initieert evidence based practice- en practice based evidence-onderzoek op het gebied van ergotherapie.
  Ze beschikt daarvoor over een Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie (OKE). Leden kunnen daar gratis beroep op doen.
 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag