Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Waarom word je lid van Ergotherapie Vlaanderen?
Beste collega,

 

Mag ik je vragen om onderstaande tekst eens te lezen?

Sinds jaar en dag verdedigt Ergotherapie Vlaanderen (EV) de belangen van ALLE Vlaamse ergotherapeuten, niet enkel deze van onze leden. Dit is een zeer bewuste keuze. Wij vertegenwoordigen de ergotherapeuten in alle mogelijke fora en zijn gewaardeerde gesprekspartners binnen verschillende commissies en raden van FOD Volksgezondheid en Sociale zaken, het Vlaams Departement Zorg, het RIZIV en bij 10tallen partnerorganisaties. Dat brengt honderden overlegmomenten per jaar met zich mee.

 

EV wordt gerund door ergotherapeuten die zich vrijwillig inzetten voor de toekomst van ons mooi beroep. Vrijwilligers zijn per definitie begeesterde en gemotiveerde medewerkers, en we mogen er fier op zijn dat we een jong bestuur hebben.

Ook voor onze vrijwillige medewerkers is de “work-life balance” belangrijk. Daarom heeft elkeen een goed omschreven taak.

Dat dit wat kan mislopen, hebben jullie het laatste jaar ondervonden. We hebben een ernstig probleem gehad met onze administratie omdat we hiervoor geen vrijwillige medewerkers vonden. Het probleem werd aangepakt, een externe partner ondersteunt nu de administratie. In ieder geval, onze excuses hiervoor!

 

Er komen heel wat uitdagingen op ons af. Een paar voorbeelden:

·       De eerstelijnsgezondheidszorg wordt verder gereorganiseerd en geconcretiseerd.

·       De wet op de uitvoering van de ergotherapie (KB 1996) wordt herschreven. Nieuwe eisen komen op ons af, de opleidingen en het werkveld “evolueren” mee.

·       De “Wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van gezondheidszorgberoepen” trad in voege op 01/07/2022. Deze wet bepaalt nieuwe eisen en voorwaarden waarmee we rekening moeten houden bij het uitvoeren van onze job.

·       “Geïntegreerde zorg” en “Gepaste zorg” worden de norm. Ook wij moeten onze plaats innemen.

·       “Evidence Based werken” is een wettelijk vastgelegde norm.

·       De ergotherapeuten worden onrechtmatig ingezet als zorgkundigen in de residentiële ouderenzorg, ziekenhuizen …

·       De financiering van de ziekenhuizen wordt hervormd. Beperkte middelen worden herverdeeld.

·        

In al deze domeinen, en tal van andere, is EV een actieve gesprekspartner.

Dit kunnen we echter enkel efficiënt en effectief doen als we een mandaat krijgen van ons werkveld. En jij kan dit doen door lid te worden van EV.

 

Momenteel hebben we te weinig leden om als “represenatieve beroepsverniging” erkend te worden. We blijven er wel in geloven dat de ergotherapeut van haar/zijn mooi beroep houdt.

Samen met jou, kunnen we een sterke toekomst van ons beroep realiseren. Samen met jou kunnen we het aanbod van EV verder ontwikkelen om zo een sterk netwerk te vormen waarin we met elkaar kunnen verbinden.

Het tijdschrift “Ergo Werkt”, de start van “levenslang Ergo Leren”, de komende herstart van onze Nieuwsbrief zijn realisaties van het laatste anderhalf jaar, en meer volgt.

 

Eigenlijk is het eenvoudig. De toekomst van de ergotherapie en elke individuele collega heeft een sterk EV nodig. En EV heeft collega’s nodig die onze werking versterken.

Wordt lid van je Ergotherapie Vlaanderen.

 

 

Namens het Bestuursorgaan van Ergotherapie Vlaanderen,

 

Elien Saey-Van Peteghem, Filip Schepens, Katja De Cordt, Kevin Naudts, Lieke Stouthard, Lynn De Schuyteneer, Myrthe Logist, Pierre Seeuws, Stijn De Baets, Tine Vermeiren, Vicky Van de Velde 

 

 

 

Ter info: onze tarieven:

Soorten lidmaatschap

1. Gediplomeerden: 105,00 €

2. Startlid (eerste keer betalend lid EV): 80,00 €

3. Student bachelor ergotherapie 0,00 €

4. Student na bachelor (BanaBa, Master, PhD): 50,00 €

5. Gepensioneerden: 70,00 €

6. Groepstarief: vanaf 2 personen in eenzelfde dienst/instelling: 70,00 €

 

Korting 10,00 €: enkel voor categorie 1. Gediplomeerden)

 Hiervoor moet voldaan worden aan voorwaarden:

Of betalen via domiciliëring

Of betalen binnen 1 maand na de uitnodigingsmail om het lidmaatschap te verlengen

 

 

 

Scan deze QR-code en word lidWord lid
Vacature ingeven
Stel een vraag