Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Aan te raden literatuur rond EBP


Bannagan, K. & Moores, A. (2009). A model of professional thinking: Integrating reflective practice and evidence based practice.
Canadian Journal of Occupational Therapy, 76 (5),342-350.

Bennett (2005). Evidence-based practice in occupational therapy [CDROM].
In Straus SE, Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB (EDs) Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM.
3rd Edinburgh: Churchill Livingstond.

Bouckaert, L. et al. (2012). Wetenschappelijk redeneren voor dummies.
In W. Van Handenhoven.(Red.), Jaarboek ergotherapie, 57 – 70. Leuven: Acco.

Döpp, C., Steultjens, E., Radel, J. (2009). Het gebruik van evidence-based practice door Nederlandse ergotherapeuten. Barrières, percepties en het gebruik van bewijs.
Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie. 2009/3

Kuiper, C. (2008). Evidence-based practice voor paramedici.
Amsterdam: Boom uitgevers.

Loep M., van Etten-Jamludin F. (2004). Praktische handleiding PubMed.
Houten: Bohn Stafleu Van loghum.

Offrina M. Assendelft W.J.J., Scholten R.J.P.M. (2000). Inleiding in evidence-based medicine. Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.

Taylor M.C. (2007). Evidence-based practice for occupational therapists. Oxford:
Blackwell Publishers.

Tomling, G. & Borgetto, B. (2011). Research Pyramid: A new Evidence based practice Model for occupational therapy. The American Journal for Occupational
Therapy. 65 (2), 189-196.

The AGREE, Next Steps Consortium. (2009). AGREE II : instrument voor de beoordeling van richtlijnen. Chochrane geraadpleegd op 5 februari 2015

 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag