Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
De algemene vergadering van het VE (AV),

het hoogste bestuursorgaan van het VE, komt minstens 1 keer per jaar samen ten laatste 6 maanden na het beeindigen van het boekjaar.

- is o.a.bevoegd voor: 
  • de wijziging van de statuten van het VE
  • de benoemingenafzetting van bestuurders
  • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekening

De algemene vergadering telt 10 leden.
      
Van elke jaarlijkse vergadering wordt een verslag neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank.


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag