Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
De algemene vergadering van Ergotherapie Vlaanderen (AV),

het hoogste bestuursorgaan van Ergotherapie Vlaanderen, komt minstens 1 keer per jaar samen ten laatste 6 maanden na het beeindigen van het boekjaar.

- is o.a.bevoegd voor: 
  • de wijziging van de statuten van Ergotherapie Vlaanderen
  • de benoemingenafzetting van bestuurders
  • de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en de rekening

De algemene vergadering telt 10 leden.
      
Van elke jaarlijkse vergadering wordt een verslag neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank.
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag