Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Visie OKE
Ergotherapeutische interventies winnen aan kwaliteit en effectiviteit door het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Daarnaast krijgt onderzoek meer maatschappelijke relevantie als het groeit vanuit de ergotherapeutische praktijk.

Het OKE draagt deze overtuiging uit door werkveld, onderzoekers en opleidingen met elkaar in contact te brengen, informatie en ideeën uit te wisselen en vormingen aan te bieden. Het OKE is de Evidence Based Practice cel van de beroepsvereniging.

Doelstellingen OKE


OKE promoot:
 • Evidence Based Werken in het werkveld.
 • Onderzoek in de ruimste zin.
OKE sensibiliseert & ondersteunt ergotherapeuten om evidence based te werken  
 • OKE tast de noden en behoeften af omtrent gefundeerde praktijkvoering
 • OKE organiseert workshops 
 • OKE leidt ergotherapeuten op in het opzoeken van en kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur.
 • OKE ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en geeft het gestalte  
 • OKE informeert over: Vlaams ergotherapeutisch onderzoek, databanken, literatuurlijsten, relevante bronnen
 • OKE biedt een forum tot delen van expertise en ervaring omtrent EBP 
 • OKE coacht lopende projecten en bewaakt de resultaatgerichtheid volgens gemaakte afspraken.
 • OKE stelt begeleidingscommissies voor aangevraagde onderzoeksprojecten samen. Zij hebben de opdracht om de door te verwijzen naar een gemengde beoordelingsgroep die de projecten op hun wetenschappelijke en praktische haalbaarheid quoteert.
 • OKE helpt mee middelen zoeken die onderzoek mogelijk en bekend maken en beheert de resultaten van het onderzoek en waarborgt de doorstroming ervan naar de praktijk. (o.m. via participatie aan vormingsinitiatieven voor personeel in de gezondheids- en welzijnssector).

 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag