Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Tarieven


A. Basistarieven (4)
     1. Gediplomeerde (1):                             €   105,00
     2. Startlid (1) (2):                                   €   80,00
     3. Student Bachelor (3)                           €     0,00
     4. Student Master, BanaBa en PhD(1):      €   50,00
     5. Koppel (1):                                         € 120,00
     6. 65+(1):                                              €   70,00
     7. Lid (buitenland) (1):                            €  120,00
     (1) Lidmaatschap met vierjaarlijks magazine ErgoWerkt!
     (2) Een startlid is hij/zij die zich de eerste keer lid maakt na zijn/haar studies.
           Men kan zich slechts 1 keer inschrijven als startlid.
     (3) In een lidmaatschap student bachelor is geen jaarboek inbegrepen.
     (4) Indien u een factuur van betaling wenst, gelieve uw vraag te mailen naar
           de 
administratie van het VE met vermelding van je adres en, indien u dit heeft, uw BTW- of Ondernemingsnummer

B. Korting van 10€ bij vroegboeking mogelijk
     Enkel op basistarief van gediplomeerden, koppels en lid buitenland!
  
  Vroegboeking is ofwel
      1. betaling via domiciliëring, ofwel

   
  2. betaling lidmaatschap tot en met 1 maand na uitnodiging tot lidmaatschap.
   
Er is geen combinatie van 1 en 2 mogelijk!

C. Groepstarief  
  
is een verlaagd tarief voor instellingen bedrijven en organisaties
    Elk lid van de groep betaalt 70 €
    Klik hier voor voor de modaliteiten groepstarief


D. klik door naar het 
aanmeldingsformulier
      Inschrijven als VE-lid kan enkel via het aanmeldingsformulier.

E. Betaalmogelijkheid
     1. Betaal online (via het aanmeldingsformulier) 
en krijg direct toegang tot de volledige website

     2. Betaal via DOMICILIËRING  
         en krijg 10 € REDUCTIE op de basistarieven 1, 5 en 7
         Hoe?
         Download domiciliëringsformulier  
         Vul het in en verstuur het ondertekend naar: 
         Ergotherapie Vlaanderen
         Achilles Musschestraat 83 - 9000 GENT
         Na ontvangst v/h formulier wordt het lidgeld automatisch geïnd
         tot de domiciliëring door u herroepen wordt.

   3. Betaal via overschrijving naar
       rekeningnummer BE87 0682 3658 9794
                                GKCCBEBB
       van Ergotherapie Vlaanderen
              Achiles Musschestraat 83
              9000 Gent
       Vermeld: "naam, voornaam lid  + datum betaling (ddmmjjjj)"
  
 C Lid WFOT (enkel in combinatie met VE-lidmaatschap!):
    supplement van 25,00 € op het basistarief
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag