Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

De cellen van Ergotherapie Vlaanderen,


1. Cel Jaarboek
Het VE geeft jaarlijks i.s.m. Acco een jaarboek uit, met EBP verantwoorde ergo-artikels.
De redactie van het jaarboek vertegenwoordigt een lid naar de raad van bestuur.
    

2. Cel Vorming
Erkenning van het beroep ergotherapie vereist ook een permanente bijscholing om de kwaliteit op peil te houden.
Vorming levert hiertoe een belangrijke bijdrage.
De cel vorming verzamelt het extern vormingsaanbod en coördineert het met het vormingsaanbod van Ergotherapie Vlaanderen.


3. Cel EDiTh
De cel Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg verzamelt expertise rond ergotherapie in de thuiszorg en organiseert -i.s.m.de cel vorming- vormingen rond thuiszorgthema's.
De voorzitter van de werkgroep zetelt in de raad van bestuur van Ergotherapie Vlaanderen.


4. Cel OKE
De cel Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie verzamelt en deelt expertise rond evidence based practice (EBP) en rond wetenschappelijke evidentie van ergotherapie.
OKE organiseert -i.s.m. de cel vorming- praktische vorming rond EBP.
De voorzitter van de werkgroep zetelt in de raad van bestuur van Ergotherapie Vlaanderen.
 

5. Cel Public Relations
  • De cel PR coördineert de beeldvorming en de communicatie
  • rond ergotherapie t.a.v. cliënten, zorgverstrekkers en de overheid.
  • rond de beroepsvereniging t.a.v.ergotherapeuten en studenten ergotherapie.
De PR-materie is een belangrijke peiler in de werking van Ergotherapie Vlaanderen. 
Deze cel wordt door een duo-baan gecoördineerd. Beiden zetelen in de raad van bestuur.
 
   
6. Cel Beleid/wetgeving/ethiek
De cel beleid/wetgeving/ethiek verzamelt en deelt informatie rond 
  • wetgeving van toepassing op het bedrijven van ergotherapie
  • ethische code voor ergotherapie
Deze cel doet beleidvoorbereidend werk.


7. Internationale relaties
De cel internationale relaties volgt de internationale tendensen betreffende ergotherapie en de gevolgen voor de ergotherapie in Vlaanderen.
De vertegenwoordiger COTEC en WFOT en de vertegenwoordiger ENOTHE zetelen in de raad van bestuur.

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag