Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

De werkgroepen van Ergotherapie Vlaanderen,

 1. Beroepsprofiel
  Deze tijdelijke werkgroep bereidt een nieuwe editie van het beroepsprofiel van de ergotherapeut voor.
  Deze werkgroep fuctioneert onder de raad van bestuur.

 2. REVA
  Deze werkgroep wordt 2-jaarlijks opgericht om de activiteiten van het VE op de REVA-beurs voor te bereiden en af te ronden.
  In concreto organiseert deze werkgroep de 2-jaarlijkse studiedag van Ergotherapie Vlaanderen.
  De werkgroep functineert onder de werkcel vorming.

 3. Antwerpse Geneeskundige Dagen
  Deze werkgroep organiseert in opdracht van Ergotherapie Vlaanderen de jaarlijkse studiedag Antwerpse geneeskundige dagen in september.
  De werkgroep functineert onder de werkcel vorming.

 4. Wintermeeting
  Deze werkgroep organiseert in opdracht van Ergotherapie Vlaanderen de jaarlijkse studiedag ¡Ergotherapie!, tijdens de Wintermeeting in februari.
  Geriatrie is het centrale thema van deze studiedag.
  De werkgroep functioneert onder de werkcel vorming.

 5. Ethische code
  Deze werkgroep actualiseert de ethische code van de ergoterapeut.
  De basis van haar werk is de etische code van de Europese organisatie voor ergotherapie, COTEC.
  Deze werkgroep functioneert onder de werkcel beleid/wetgeving/ethiek.

 6. Functieprofielen
  Deze werkgroepen werkten in opdracht van Ergotherapie Vlaanderende functieprofielen uit v/d 
  - ergotherapeut in de G-dienst
  - rusthuisergotherapeut
  - ergotherapeut in het basisonderwijs
  - ergotherapeutals zorgcoördinator
  Momenteel zijn deze werkgroepen niet actief.


 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag