Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
De nieuwsbrieven van het VE,


zijn naast de website, het facebook , de ombudsdienst, de informatiestand, de infofolders en het direct contact een belangrijk en direct communicatiemiddel van de beroepsvereniging, één van haar doelstellingen.

Met dit middel wil het VE haar leden maximaal en snel informeren over de beroepsvereniging, over vormingen en over gebeurtenissen en initiatieven rond ergotherapie.

Ze worden sinds 2004 op regelmatige tijdstippen aan de VE-leden gemaild.
Klik hier voor de recentste nieuwsbrief.

Soms is een dringende mededeling aande leden noodzakelijk. Deze info wordt als nieuwsflash aan de leden verstuurd
Klik hier voor de recentste nieuwsflash.                        

Archief nieuwsbrieven

Archief nieuwsflashes


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag