Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Het VE,

vertegenwoordigt ergotherapeuten en ergotherapie als lid, gesprekspartner of convenanthouder in tal van raden, overlegplatformen, werkgroepen en vergaderingen.

Ze doet dit op verschillende niveau's:
 1. op regionaal niveau
  - Samenwerkingsplatform Eerste LijnsZorg (SWP ELZ)
  Samenwerkingsplatform die de minister beleidsmatig informeert en adviseert mbt eerstelijnsgezondheidszorg en die de beleidsvoorstellen implementeert.

  - Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
  Regionale samenwerkingsinitiatieven, die oa werken rond multidisciplinaire zorgtrajecten en electronisch zorgdossiers.

  - Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
  Geeft info, documentatie en advies omtrent valpreventie ontwikkelt en implementeert methodieken en materialen ism het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

  - Zorgnet Vlaanderen
  Vlaamse werkgeversorganisatie die voorzieningen uit de social profit sector verenigt (ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen).

  - Vlaams Overleg Ergotherapie (VLOE)
  Overlegplatform tussen de Vlaamse hogescholen en het VE.

  - Stuurgroep Master Ergotherapeutische Wetenschappen

  Vitalink 
  Digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. 


 2. op federaal niveau
  - Nationale Belgische Federatie voor Ergotherapeuten (NBFE/NFBE)
  Verdedigt de Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak.

  - Nationale Raad Paramedische Beroepen (NRPB)
  Onderdeel van FOD Volksgezondheid die de beroepstitels, de minimale kwaliteitseisen en de erkenningsprocedure van paramedici regelt.

  - Technische Commissie Paramedische Beroepen (TCPB)
  Commissie die de toevertrouwde handelingen en de technische prestaties van paramedici regelt.

  - Werkgroep EBMPracticeNet
  RIZIV is initiatiefnemer voor de uitbouw van deze databank van evidence based praktijkrichtlijnen voor zorgverleners. VE participeert hierin actief.

  - Belgische vereniging voor Gerontologie (BVVG)
  Organisatie die kennis rond geriatrie en gerontologie verzamelt en ter beschikking stelt dmv literatuur, studiedagen, ....

  - Federatie Vrije Beroepen (FVB)
  Interprofessionele organisatie die vrije beroepen informeert, adviseert en begeleidt. VE-leden kunnen door ons lidmaatschap beroep doen op FVB.


 3. op internationaal niveau
  - Council of the Occupational Therapists for European Countries (COTEC)
  Organisatie die ergotherapie en de ergo-opleidingen binnen Europa harmoniseert en promoot en die de vrije mobiliteit ondersteunt.

  - WorldFederation of Occupational Therapists (WFOT)
  Organisate die ergotherapie en de wetenschappelijke ontwikkeling ervan op wereldvlak promoot. Organiseert "de dag van de ergotherapie".

  - European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE 
  Thematische netwerkgroep die de harminsatie van de kwaliteit van Europese ergo-opleidingen en de uitwisseling van studenten regelt.


 4. op werkgroepniveau   
  - VAZG

  Domus Medica              
  Vereniging die de belangen van huisartsen behartigt.

  - Werkgroep ICF van UGent

  - Wintermeeting van Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie 
  Jaarlijkse interprofessionele studiedagen rond geriatrie en gerontologie in Oostende, waar één dag rond ergotherapiegeorganiseerd wordt.

  - Werkgroep elektronisch dossier WZC (Passendalegroep / KU Leuven)
  Werkgroep die dmv samenerking tussen ontwikkelaars en gebruikers 
  ICT in woonzorgcentra verder wil ontwikkelen. VE participeert actief.

  - Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen  PLAZZO           
  Samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie binnen Oost-Vlaanderen.

  ACCO
                 
  Uitgeverij van de jaarboeken ergotherapie.
              


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag