Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Tarieven Tarieven 2018


A. Basistarieven (4)
     1. Gediplomeerde (1):                             €   105,00
     2. Startlid (1) (2):                                   €   80,00
     3. Student Bachelor (3)                           €     0,00
     4. Student Master, BanaBa en PhD(1):      €   50,00
     5. Koppel (1):                                         € 120,00
     6. 65+(1):                                              €   70,00
     7. Lid (buitenland) (1):                            €  120,00
     (1) Lidmaatschap met jaarboek 
     (2) Een startlid is hij/zij die zich de eerste keer lid maakt na zijn/haar studies.
           Men kan zich slechts 1 keer inschrijven als startlid.
     (3) In een lidmaatschap student bachelor is geen jaarboek inbegrepen.
     (4) Indien u een factuur van betaling wenst, gelieve uw vraag te mailen naar
           de 
administratie van het VE

B. Korting van 10€ bij vroegboeking mogelijk
     Enkel op basistarief van gediplomeerden, koppels en lid buitenland!
  
  Vroegboeking is ofwel
      1. betaling via domiciliëring, ofwel

   
  2. betaling lidmaatschap tot en met 31 januari 2018
   
Er is geen combinatie van 1 en 2 mogelijk!

C. Groepstarief  
  
is een verlaagd tarief voor instellingen bedrijven en organisaties
    Elk lid van de groep betaalt 70 €
    Klik hier voor voor de modaliteiten groepstarief


D. klik door naar het 
aanmeldingsformulier
      Inschrijven als VE-lid kan enkel via het aanmeldingsformulier.

E. Betaalmogelijkheid
     1. Betaal online (via het aanmeldingsformulier) 
en krijg direct toegang tot de VE-site

     2. Betaal via DOMICILIËRING  
         en krijg 10 € REDUCTIE op de basistarieven 1, 5 en 7
         Hoe?
         Download domiciliëringsformulier.
         Vul het in en verstuur het ondertekend naar: 
              Administratie Ergotherapie Vlaanderen
              p/a Brugsesteenweg 131
              9900 Eeklo
        Na ontvangst v/h formulier wordt het lidgeld automatisch geïnd
        tot de domiciliëring door u herroepen wordt.

   3. Betaal via overschrijving naar
       rekeningnummer BE87 0682 3658 9794
                                GKCCBEBB
       van ledenwerving Ergotherapie Vlaanderen
             Brugsesteenweg131
             9900 Eeklo
       Vermeld: "naam, voornaam lid 2018"
  
 C Lid WFOT (enkel in combinatie met VE-lidmaatschap!):
    supplement van 25,00 € op het basistarief
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag