Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Bijscholingen voor ergotherapeuten

Op deze bladzijde vind je alle info betreffende studiedagen, bijscholingen, congressen en of infoavonden georganiseerd dooor het Vlaams ergothera-peutenverbond zelf en door externe organisaties die ons hun aanbod bekend maakten.

Meer informatie over
 VE- vormingen

Meer informatie over vormingen van externe organisaties.Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag