Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Werkgroepen,


zijn een werkinstrument van het VE.
 
Het zijn groepen ergotherapeuten, die geregeld samenkomen met een bepaald
doel of een bepaalde opdracht die zij gezamenlijk resultaatsgericht proberen uit
te voeren.
Het VE werkt met 
VE-werkgroepen, die deel zijn van de beroepsvereniging.
Ze werken rechtstreeks onder de raad van bestuur of als onderdeel v/e VE-cel.
Ze werken vnl rond 

 • thema's m.b.t. de werking van het VE
 • rond beroepsspecifieke thema's, gegenereerd uit maatschappelijke of beleidsgebeurtenissen met impact op de uitoefening het beroep van ergotherapie. 

Ze hebben een permanente of tijdelijke opdracht.
Als de taak volbracht is of niet meer relevant, wordt de werkgroep opgegeven.

Het VE informeert over

 • ergo-werkgroepen,
  Werkgroepen waar ankel ergotjerapeuten lid van zijn.
  Ze werken rond domeinspecifieke ergotherapiethema's, 
  organiseren geregeld vormingen en notuleren hun werkzaamheden in verslagen.    
  Ze hebben veelal een karakter van onbepaalde duur.
  Ze functioneren zelfstandig, al dan niet vanuit een zeker samenwerkingsverband met het VE.

 • multidisciplinaire werkgroepen,
  Werkgroepen waar (para)medici o.a. ergotherapeuten lid van zijn.  
  Ze werken vnl op niveau van methodieken, stoornissen of behandelwijzen.    


Je wenst een nieuwe werkgroep op te starten en je zoekt u geïnteresseeerden om in te stappen?
Het VE kan u ondersteunen. 
Neem contact.


 


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag