Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

Beroepsprofiel


1. Het generiek "Beroepsprofiel Ergotherapie" - 2017
Op 27 oktober 2018, Werelddag Ergotherapie 2018, verscheen het nieuwe beroepsprofiel van de ergotherapeut.
Dit beroepsprofiel is een instrument voor elke ergotherapeut. Het biedt handvaten om de essentie van het beroep uit te leggen. De tekst is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde basistekst. Deze basistekst werd door de schrijversgroep herwerkt tot een zeer toegankelijke publicatie waarin elk vakjargon werd geweerd.
Het resultaat is een onderbouwde tekst die elke ergotherapeut en Ergotherapie Vlaanderen kunnen gebruiken bij contacten met cliënten en hun omgeving, met collega's zorgverlener, met diensthoofden en directies en met de overheid.
Klik hier voor de tekst van dit generiek beroepsprofiel.

2. Het Beroepsprofiel "Ergotherapie en Geestelijke Gezondheid" - 2018
De werkgroep VLEGG  (Vlaamse Ergotherapeuten in de Geestelijke Gezondheidszorg) heeft, als pionier, het generiek beroepsprofiel vertaald naar het eigen werkveld, namelijk de GGZ. In de toekomst zullen nog werkgroepen en commissies de tekst naar het eigen werkveld vertalen.
Klik hier voor de tekst van het "Beroepsprofiel van de ergotherapeut in de geestelijke gezondheidszorg"

3. Het beroepsrofiel "Ergotherapie op school" - 2021
De werkgroep "School Based Occupational Therpay (SBOT)" van Ergotherapie Vlaanderen nam het initiatief om dit profiel te redigeren. De nood aan ondersteuning van kinderen en jongeren in het onderwijs en van de collega's van het onderwijsteam nam sterk toe gedurende de COVID-pandemie. De werkgroep merkte op dat de expertise en competenties van de ergotherapeuten nog te weinig ingezet worden in de onderwijssector.
Met dit beroepsprofiel en het pamflet "Wat als... ergotherapie..." willen de collega's van de SBOT hun expertise  duiden en roepen ze op om volwaardig opgezette worden in  scholen? Met dank aan de werkgroep SBOT en de talrijke collega's uit het werkveld die aan dit project hebben meegewerkt.
Klik hiet voor de tekst van het "Beroepsprofiel Ergotherapie op School"
Klik hier voor het pamflet "Wat als... ergotherapie... 


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag