Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
EDiThUit de werkgroep geriatrie en fysieke revalidatie, groeide midden jaren '90 een subgroep thuiszorg. Een aantal leden namen deel aan het WFOT-congres van 1995. Daar groeide de nood aan de oprichting van een vereniging ter promotie van de ergotherapie in de thuiszorg. 
Op 30 mei 1996 publiceerde het Belgisch Staatsblad de statuten van EDiTh-vzw. Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis, was geboren.

EDiTh-vzw volgde de evoluties op vlak van thuiszorg, voerde overleg met de overheid, organiseerde studiedagen, was oa een grote motor achter de ontwikkeling van de nomenclatuur en het AMBE-onderzoek, zette thuiszorgwerking op en coördineerde de adminstratie ervan.

In 2006 ontbond de vzw EDiTh zich en werd de groep een commissie van Ergotherapie Vlaanderen.

Thuiszorg wordt steeds belangrijker binnen gezondheids- en welzijnszorg. Deze evolutie wordt maatschappelijk steeds breder gedragen. Kwaliteit van leven, kostenbesparing, netwerken, participeren, ... zijn maar enkele motivaties die deze evolutie verder mogelijk maken. Ergotherapeuten zijn vanuit hun visie op gezondheid en handelen altijd voortrekkers van thuiszorg geweest. Nu de maatschappelijke tendensen deze visie steeds meer implementeren in zorg en welzijn, wordt ergotherapie een steeds belangrijker partner in de zorg.

Verschillende internationale onderzoeken maken verslag van meerwaarde, hogere maatschappelijke baten, groter welzijn en een duidelijke verhoging van de zelfredzaamheid, wat autonomie en participatie bevordert.


De doelstellingen:

  • de zelfredzaamheid behouden en/of optimaliseren volgens de ergotherapeutische acte, zoals in de statuten van ergotherapie beschreven.
  • studiewerk en vorming opzetten rond thuiszorgthema's bij de diverse groepen hulpvragers:
    - ontwikkelingsvertraagde kinderen
    - patiënten met neurologische en orthopedische problemen
    - psychiatrische patiënten 
    - ouderen en geriatrische patiënten
Heb je vragen rond ergotherapie aan huis, mail naar edith@ergotherapie.be.Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag