Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
FAQ's over de nomenclatuur


  1. Wat zijn de maximum tarieven en hoe worden ze berekend?

  2. Moet een ergotherapeut de overeenkomst met het RIZIV onderschrijven? En hoe wordt een RIZIV-erkenning bekomen?

  3. Welke revalidatiecentra zijn door RIZIV erkend ifv ergotherapieverstrekking?

  4. Wie is rechthebbende voor een verzekeringstegemoetkoming voor ergotherapieprestaties die binnen de nomenclatuur vallen?

  5. Onder welk statuut kunnen ergotherapeuten door RIZIV erkende ergotherapieverstrekkingen uitvoeren?

  6. Hoe bekomt de ergotherapeut de zorgattesten?

  7. Moeten alle ergotherapieverstrekkingen voorgeschreven worden?

  8.  Welke stappen moet men zetten om correct de acten rond de nomenclatuur uit te voeren?

  9. Info over derdebetalersysteem
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag