Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen


EDiTh, Ergotherapeutische Dienstverlening Thuis, ondersteunt alle ergotherapeuten die interventies uitvoeren in de leef-, leer-, woon- en werkcontext van de patiënt/cliënt, zowel diegene die werken in dienstverband als zelfstandigen in hoofd- of bijberoep.

We streven naar een breed dekkend Vlaams ergotherapeutennetwerk, waarin we overzicht hebben wie waar werkt binnen de eerste lijn. Door samen te  werken willen we ieders expertise versterken en onderlinge doorverwijzingen mogelijk maken. Zo maken we de brug van de tweede naar de eerste, zelfs nulde lijn en bevorderen we autonomie en participatie, voor de zorgvrager, voor de ergotherapeut én de continuïteit van geïntegreerde ergotherapeutische zorg.

Help mee dit netwerk te verstevigen en maak je kenbaar als eerstelijns ergotherapeut via edith@ergotherapie.be.


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag