Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen


De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg. De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.

 

Vlaanderen is opgedeeld in 60 ELZ’s, aangrenzende gemeentes met in totaal 75.000- 125.000 inwoners. Iedere eerstelijnszone wordt aangestuurd door een zorgraad. In die zorgraad werken 4 clusters samen: Gezondsheidzorg, Lokale besturen, Welzijn en Persoon met Zorg- en Ondersteuningsnood.

 

EDiTh staat in contact met alle 60 Vlaamse eerstelijnszones, ELZ’s, en koppelt informatie (vorming, stand-van-zaken en activiteiten) vanuit de ELZ’s terug naar eerstelijns werkende ergotherapeuten. Iedere ELZ organiseert lokale multidisciplinaire ontmoetingsmomenten die zowel kans bieden tot netwerking als inbreng in het beleid. Het is aan ons, ergotherapeuten, om onze werking en beroep binnen de eerste lijn een gezicht én een stem te geven.


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag