Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen


EDiTh biedt via kringwerking beroeps specifieke monodisciplinaire intervisies aan. Gedurende deze netwerkmomenten is er ruimte voor zowel vorming als ervaringsuitwisseling door middel van casusbesprekingen. Momenteel zijn de kringen provinciaal georganiseerd. Onze werking is nog jong, naarmate de stijging van het aantal deelnemers zullen de kringen gesplitst worden in meer lokale entiteiten. Bij de intervisies betrekken we bewust zowel de zelfstandigen als ergotherapeuten in dienstverband (OCMW’s, WZC’s, CLB’s, mutualiteiten e.a.). Hierdoor leren collega’s elkaars expertise kennen, waardoor samenwerken gemakkelijker wordt en ze elkaars werking kunnen aanvullen om zo de continuïteit van geïntegreerde zorg te versterken.

 

De kringen worden aangestuurd door, liefst twee (of drie) coördinatoren per provincie/ kring.

Iedere kring organiseert vier à zes keer per jaar een intervisie, met steeds een ergo-gerelateerd thema en een casusbespreking. De casus kan worden aangebracht door één van de deelnemers. Dit verloopt steeds collegiaal, discreet en is zéér leerrijk.

Je kunt de kringactiviteiten volgen via hun facebookpagina.


Inschrijving voor de intervisies loopt via https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag