Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen


EDiTh biedt via kringwerking beroeps specifieke monodisciplinaire intervisies aan. Gedurende deze netwerkmomenten is er ruimte voor zowel vorming als ervaringsuitwisseling door middel van casusbesprekingen. Momenteel zijn de kringen provinciaal georganiseerd. Onze werking is nog jong, naarmate de stijging van het aantal deelnemers zullen de kringen gesplitst worden in meer lokale entiteiten. Bij de intervisies betrekken we bewust zowel de zelfstandigen als ergotherapeuten in dienstverband (OCMW’s, WZC’s, CLB’s, mutualiteiten e.a.). Hierdoor leren collega’s elkaar kennen, waardoor samenwerken gemakkelijker wordt en ze elkaars werking kunnen aanvullen om zo de continuïteit van geïntegreerde zorg te versterken.

 

De kringen worden aangestuurd en gecoördineerd door steeds twee (of drie) trekkers per provincie.

Ze organiseren vier à zes keer per jaar een intervisie, met steeds een ergo-gerelateerd thema en een casusbespreking.

Je kunt de activiteiten van de kringen volgen via hun eigen Facebookpagina, Ergotherapeutenkring + naam: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant of Limburg

Inschrijving voor de intervisies loopt altijd via https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag