Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen
Kringwerking

EDiTh biedt via kringwerking beroepsspecifieke intervisies aan. Gedurende deze netwerkmomenten is er ruimte voor zowel vorming als ervaringsuitwisseling door middel van casusbesprekingen. Momenteel zijn de kringen provinciaal georganiseerd. Onze werking is jong, de kringen zullen naarmate de stijging van het aantal deelnemers gesplitst worden in meer lokale entiteiten. Bij de intervisies betrekken we bewust zowel de zelfstandigen als ergotherapeuten in dienstverband (OCMW’s, WZC’s, CLB’s, mutualiteiten e.a.). Hierdoor leren de collega’s elkaar kennen, waardoor ze gemakkelijker samenwerken en elkaars werking kunnen aanvullen om zo de continuïteit van zorg te versterken.

Op dit moment zijn er drie ergotherapeutenkringen actief, in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Je kunt hen volgen via hun eigen Facebookpagina.

Inschrijven voor de intervisies kan via https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst


Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag