Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze Ergotherapie Vlaanderen

IFIC


Deze blz informeert
omtrent het Instituut voor functieclassificatie (het  IFIC)

 1. Ergotherapeuten die niet akkoord zijn met de IFIC reglementering omtrent functieomschrijvingn en loonaanpassing worden aangeraden om intern beroep aan te tekenen.
  Ga als volgt te werk.
  - vul 
  het document "formulier intern beroep" in
  - druk het in tweevoud af
  - teken beide documenten
  - laat beide documenten tekenen door uw leidinggevend HR
  - geef 1 deel aan de leidinggevende HR 
  - behoud zelf 1 deel. 

  Er zijn 2 mogelijkheden voor het indienen van een intern beroep
      ° De toewijzing van sectorale referentiefunctie(s) is niet in overeenstemming met de uitgevoerde functie
           
  (te downloaden via deze link) 

      ° Een ontbrekende functie is toegewezen door de werkgever, maar de toegewezen categorie komt niet overeen met
            de daadwerkelijk uitgevoerde functie (te downloaden via deze link)


 2. Download hier het "formulier indienen extern beroep" voor de Vlaamse VIA5-sectoren", vul het in en stuur het op naar IFIC per email of met de post.

 3. Ergotherapie Vlaanderen deed de ronde van  Vlaanderen om in het werkveld te luisteren naar wat ergotherapeuten in het werkveld willen aanpassen aan de functieomschrijving die IFIC voorstelt. Alle feedback van deze overleggen is verwerkt in het document "functieomschrijving van de ergotherapeut. 
  Dowload hier de "f
  unctieomschrijving ergotherapeut"

 4. Alle info omtrent IFIC en de gevolgen ervan op vlak van verloning vindt u in het document "IFIC, functieclassificatie en loon". 
  download hier het document
  "IFIC, functieclassificatie en loon"

 5. Punt 3 van de nieuwbrief van 5/6/2019 bevat extra info omtrent de IFIC.
  Klik hier door naar de nieuwsbrief 05 06  2019

 6. Klik hier door naar de site van IFIC .
Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag