Zoek een ergotherapeut in uw provincie of gemeente via onze VE-zoekrobot.
Visie OKE


Ergotherapie werkt effectiever wanneer ergotherapeutische interventies op wetenschappelijke inzichten zijn gebaseerd. Anderzijds krijgt wetenschappelijk werk meer maatschappelijke waarde als het gericht is op de ervaringen uit de ergotherapeutische praktijk.

Wij zijn ergotherapeuten die deze overtuiging willen uitdragen en het werkveld in Evidence Based Practice willen ondersteunen. Wij, het OKE, verbinden en organiseren samenwerking tussen praktijk en onderzoekers, clinici en wetenschappers, werkveld en opleidingen.


Doelstellingen OKE


OKE promoot:
 • Evidence Based Werken in het werkveld.
 • Onderzoek in de ruimste zin.
OKE sensibiliseert & ondersteunt ergotherapeuten om evidence based te werken  
 • OKE tast de noden en behoeften af omtrent gefundeerde praktijkvoering
 • OKE organiseert workshops 
 • OKE leidt ergotherapeuten op in het opzoeken van en kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur.
 • OKE ondersteunt wetenschappelijk onderzoek en geeft het gestalte  
 • OKE informeert over: Vlaams ergotherapeutisch onderzoek, databanken, literatuurlijsten, relevante bronnen
 • OKE biedt een forum tot delen van expertise en ervaring omtrent EBP 
 • OKE coacht lopende projecten en bewaakt de resultaatgerichtheid volgens gemaakte afspraken.
 • OKE stelt begeleidingscommissies voor aangevraagde onderzoeksprojecten samen. Zij hebben de opdracht om de door te verwijzen naar een gemengde beoordelingsgroep die de projecten op hun wetenschappelijke en praktische haalbaarheid quoteert.
 • OKE helpt mee middelen zoeken die onderzoek mogelijk en bekend maken en beheert de resultaten van het onderzoek en waarborgt de doorstroming ervan naar de praktijk. (o.m. via participatie aan vormingsinitiatieven voor personeel in de gezondheids- en welzijnssector).

 

Word lid
Vacature ingeven
Stel een vraag